SEMPOZYUM PROGRAMI

ULUSAL "ÇEVRE VE AHLAK" SEMPOZYUMU
(4-5 EKİM 2013)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Şehitkamil Belediyesi
Gaziantep Üniversitesi
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği
13.30 - 14.30 I. OTURUM
A SALONU
HZ. PEYGAMBER VE ÇEVRE - AHLAK İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut ERDAL
1.    Çevre Dostu Bir Elçi: Hz. Muhammed
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ
2.    Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
3.    Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarındaki Çevre Bilincine Güncel Bir Bakış
Prof. Dr. Talat SAKALLI
4.    Çevrenin Korunması Hususunda Hz. Peygamber'in Sit Alanı Uygulamaları
Prof. Dr. Mehmet EREN

B SALONU
DİNİN TEMEL KAYNAKLARI VE HUKUK BAĞLAMINDA ÇEVRE AHLAK İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali AKPINAR
1.    İslam Hukukunun Çevre Koruma Algısı Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL
2.    Çevreyi Korumaya Esas Teşkil Edecek Bazı İslam Hukuku Kaideleri
Yrd. Doç. Dr. Savaş KOCABAŞ
3.    Çevre Hukukla Değil Ahlakla Korunur
Avukat Doğan KARAOĞLAN
4.    Fıkıh Kültürümüzde Temizlik Anlayışı ve Çevre Bilincinin Yeniden Okunması
Arş. Gör. Ramazan KORKUT

C SALONU
MÜSLÜMAN TOPLUM ALGISI VE ÇEVRE BİLİNCİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
1.    İslam Ahlakının Temel İlkeleri
Prof. Dr. İsa YÜCEER
2.    İslam'ın Kulluk Bilinci ve Ekolojik Krize Yönelik Sosyolojik Bir Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KESKİN
3.    İslam'da Ağaca Verilen Önem
Prof. Dr. Davut AYDÜZ
4.    “Sosyal Ağ” Çevrelerine Fıkhî Bir Bakış
Arş. Gör. M. Raşit AKPINAR

14.30 -  14.45    ARA VE ÇAY İKRAMI
14.45 - 15.45 II. OTURUM
A SALONU
KÜRESEL ETKİLEŞİMLER BAĞLAMINDA MÜSLÜMANLAR VE
ÇEVRE BİLİNCİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veysel UYSAL
1.    İnanan İnsanda Küresel Çevre Sorumluluğunun Teolojik Nedenleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ
2.    Çevre Etiğinin Teolojik Temelleri
Prof. Dr. Bilal SAMBUR
3.    Tüketim Kültürü ve Çevre Bilinci
Yrd. Doç. Dr. Vehbi ÜNAL
4.    İsraf, Tüketim Çılgınlığı ve Çevre Kirliliği
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

B SALONU
KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT ANLAYIŞIMIZDA ÇEVRE - AHLAK İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
1.    Edebi Ürünlerde Çevre Konusunun Dile Getirilişi ve Bunun Çevre Bilincimize Etkisi
İsmail BİNGÖL
2.    Leylâ vü Mecnun Mesnevîlerinde Toplumsal Normlar: Çevre ve Ahlak
Yrd. Doç. Dr. Nazire ERBAY
3.    Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre İstanbul ve Bursa'daki Bahçe ve Meralar
Okutman Sühendan ARIKAN
4.    Şemseddin Sivâsî'ye Göre İslam Şehrinin Ahlak Çarşısı
Prof. Dr. Alim YILDIZ

C SALONU
SUFİ GELENEĞİMİZ VE ÇEVRE BİLİNCİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
1.    Tasavvuf ve Ekoloji
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
2.    Sûfî Düşünceye Göre Çevre Bilincinin Ontolojik Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZDEMİR
3.    Mevlana ve Ekoloji
Doç. Dr. Musa Kazım ARICAN
4.    İnsan Ahlakı Bağlamında Mesnevî'de Balık Metaforunun Tasavvufî Yorumu
Arş. Gör. Büşra ÇAKMAKTAŞ

15.45 - 16.00 ARA VE ÇAY İKRAMI

16.00 - 17.00 III. OTURUM
A SALONU
TARİHSEL SÜREÇ ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VE AHLAK BİLİNCİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alim YILDIZ
1.    Çevre Dinamiklerinden Toprak ve Dinlerde Toprak Algısı
Doç. Dr. Münir YILDIRIM
2.    Zeugma Kenti'nde Su ve Ekolojik Dengeye Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe EROĞLU
3.    Asurlu Tüccarların Ticaret Ahlakı ve Çevre Bilinci
Seher Keçe TÜRKER
4.    Osmanlı Ordusunun Çevre ve Ahlak Anlayışı
Doç. Dr. Cavid QASIMOV

B SALONU
İNSAN-DOĞA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ÇEVRE VE AHLAK BİLİNCİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜR
1.    Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında İnsan-Doğa Diyalektiği
Dr. Mustafa İLBOĞA - Dr. H. Hüseyin AYGÜL
2.    Mühendislikte Çevre ve Ahlak Kavramı
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz KILINÇ
3.    Kentlerdeki Bitkilendirmelerin Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
4.    Kahramanmaraş-Adana Otoyolu Çevresindeki Karayosunlarında Ağır Metal Analizleri
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KOZ

C SALONU
SOSYO KÜLTÜREL BAĞLAMDA ÇEVRE VE AHLAK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet Y. CELKAN
1.    Çevre ve Kültür Felsefesi İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut AVCI
2.    Kültürümüzde Çevre Bilinci ve Sorumluluk
Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
3.    Çevre Etiğini Atasözleri Bağlamında Düşünmek
Doç. Dr. Nejdet DURAK  -  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY
4.    Ahilik Kültüründe Birey-Çevre İlişkisinin Etik İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. İsmail KIVRIM

17.00 -  17.15 ARA VE ÇAY İKRAMI


17.15 - 18.15 IV. OTURUM
A SALONU
ÇEVRE AHLAKI, MODERNİZM VE ANLAM İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
1.    Varlık Bilincine Dayalı Çevre Ahlakı
Prof. Dr. Muhammed Şevki AYDIN
2.    Çevre-İnsan Arasındaki İlişki "Emanet" Merkezlidir
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR
3.    Çevresel Kriz ve Sekülerleşme İlişkisine Çevre Bilinci Temelinde Kritik Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK
4.    İslam ve Çevre-İnsan ve Çevre
Süleyman YAPICI

B SALONU
AHLAKÎ DEĞERLER, ÇEVRE VE EĞİTİM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cahit BAĞCI
1.    Ahlak-Çevre İlişkisi ve Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Dilaram AKRAMOVA
2.    Çevre Ahlakının Eğitime Bakan Yüzü
Doç. Dr. Huriye MARTI
3.    Ahlaksız İktisadın Neden Olduğu Negatif Dışsallıklar
Doç. Dr. Arif ÖZSAĞIR - İlyas BAYAR
4.    Hayvan Deneylerinde Türkiye'de Uygulanan Etik Kurallar
Doç. Dr. Ali KURT

C SALONU   
GELENEK, MODERNİZM VE POST MODERN ANLAYIŞLARDA ÇEVRE-AHLAK İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM
1.    Tanrı-Evren İlişkisi Bağlamında Çevre Meselesi
Öğr. Gör. Mehmet BULĞEN
2.    Adudüddîn el-Îcî'nin Ahlak Risalesi Bağlamında Aile ve Şehir Ahlakı
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
3.    Modern ve Post-modern Dünyada Çevre Bilincinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ  -  Dr. Ahmet İhsan ŞATIR
4.    Modern ve Post-modern İnsan-Doğa Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım
Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK  -  Arş. Gör. Ahmet Ayhan KOYUNCU


18.15- 19.00 KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU
A SALONU

Prof. Dr. Bilal SAMBUR
Prof. Dr. Cumali KINACI
Prof. Dr. Türkay DERELİ


19.30-21-00 AKŞAM YEMEĞİ   
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

09.00 - 10.00 AĞAÇ DİKİM ETKİNLİĞİ
GAÜN Tenis Kortu bitişiği

10.00-11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
GAÜN Atatürk Kültür Merkezi

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Süleyman YORULMAZ
ÇEKÜD Yönetim Kurulu Başkanı
M. Rıdvan FADILOĞLU
Şehitkâmil Belediye Başkanı
Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN
Gaziantep Üniversitesi Rektörü

11.00-12.00 AÇIŞ KONFERANSI

Çevre ve Ahlak Misyonerliği

Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ
Adıyaman Üniversitesi Rektörü


12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
GAÜN Merkezî Yemekhane
I. GÜN
(04 Ekim 2013 Cuma)