ULUSAL ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU
(National Symposium on the Environment and Morality)
04-05 EKİM 2013

Değerli Bilim İnsanları,

Günümüzün en önemli sorunları arasında çevre konusu gelmektedir. Pek çok yönleri olan çevre konusu, yaşanan sosyal çözülme süreçleriyle de oldukça ilgili bir husustur. Özellikle ahlak algılarımızdaki çözülme eksenli farklılaşmalar, hayatımız süresince ilişki ve etkileşimde bulunduğumuz fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlarda da farklılaşmalara yol açmaktadır. Bu nedenle toplumsal bir dinamiğimiz olarak çevre-ahlak ilişkisi üzerine daha fazla ilgi gösterme noktasında bir bireysel ve toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturma gereği kaçınılmaz gözükmektedir. Bu noktada en büyük sorumluluğa sahip toplumsal kitlenin bilim insanları olduğunu söylemeye ise gerek bile yoktur. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, Şehitkamil Belediyesi, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz "Çevre ve Ahlak" isimli sempozyum organizasyonumuz, bu noktada bilimsel bir katkı sunma çabasından kaynaklanmaktadır.

Amacımız, bilimsel çevrelerin çevre ve ahlak ilişkisi ile ilgili akademik bilgi birikiminden faydalanmak, çevre-ahlak bağlamındaki geçmişten günümüze pek çok algıları ortaya koymak, tartışmak, yeni ufuklar açmak, yapılabileceklere ilişkin yeni ve farklı önerilerin ışığında daha derinlikli bir şekilde konunun önemine dair bir farkındalık sağlamaktır. 

Sempozyum, ülkemizin önemli kültürel merkezlerinden biri olan Gaziantep'e ülkemizin değişik yerlerinden katılacak olan konusunun uzmanı ilim adamlarını bir araya getirmeyi planlamaktadır. Katılımcıların, hazırladıkları sunum ve bildirilerle ülkemiz geleceğine önemli bir katkı sunacakları ortadadır. Bu vesile ile,  konuyla ilgili katkı sunabilecek olan tüm bilim insanlarını katkı yapmak üzere bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumda siz değerli katılımcıları ağırlamaktan onur duyacağız.


Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN
Düzenleme Kurulu Başkanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Şehitkamil Belediyesi
Gaziantep Üniversitesi
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği